Στιγμές σαν καί αυτές...

Στιγμές σαν καί αυτές...

Σε αγαπώ τόσο πολύ πού φτάνουν γιά εκείνες
τις στιγμές πού όλα τα άλλα μπορώ να κάνω παρά να σε αγαπήσω...

Αυτές τις στιγμές σε αγαπώ, αυτές πού δε σε νοιάζει τίποτα..

Το στήθος σου, ο κόσμος όλος...
Και τώρα με αγκαλιάζει...


Στιγμές σαν καί αυτές...


Σε αγαπώ όσο ποτέ.

'Οσο ποτέ δεν ήξερα πως μπορώ να σε αγαπήσω.

Μέχρι να πω τη λέξη αυτή τόσο που θα γεμίσει η εικόνα
με γράμματα όπως το
Σ το Α το Γ το Π και το Ω.

Comments