...

για ρηχές θάλασσες δε θα προδώσω ποτέ τον ωκεανό μουComments