Τόσο θα σε αγαπώ

Τόσο θα σε αγαπώ.
Ως εκεί που ενώνουν η θάλασσα και ο ουρανός.
Τόσο θα σε αγαπώ.
Μέχρι την ασημένια γραμμη που η θάλασσα γίνεται ουρανός.
Τόσο θα σε αγαπώ.
Μέχρι την σκούρα γραμμή που ο ουρανός γίνεται θάλασσα

Comments